De begrafenisvergoeding
Wat ?
Er kan een vergoeding voor begrafeniskosten toegekend worden aan de begunstigden wanneer een lid van het personeel van een federale overheidsdienst komt te overlijden.
Schema ?
Uiteraard zijn er ook tal van voorwaarden aan verbonden.
Wij zochten ze voor de begunstigden uit. Laat ze het schema volgen en uitzoeken of ze als  je nabestaanden of vrienden in aanmerking komen voor een begrafenisvergoeding
Was je bij het overlijden
In actieve dienst
Gepensioneerd
statutair
contractueel
Werd je pensioen uitbetaald door de pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) ?
ja
ja
 
=
neen
ja
Klik hier
De rechthebbenden moeten zich richten tot de dienst die wel je pensioen uitbetaalden.
vb Contractuelen: Was u contractueel tewerkgesteld dan moeten uw begunstigden zich richten tot de  Rijksdienst voor Pensioenen, maar die betaalt nu geen begrafenisvergoeding uit. Dat kan echter altijd veranderen, dus toch even navragen.

Klik hier
Dit is geen leuk onderwerp om aan te halen, maar ook dit jaar hebben we alweer vele fijne (oud)-collega's verloren.
Het viel ons op dat heel wat nabestaanden of vrienden die thuis achterblijven, er niet van op de hoogte zijn dat ze eventueel recht hebben op een vergoeding van de overheid voor gemaakte begrafeniskosten. Hopelijk heeft niemand het vlug nodig, maar het is wel handige informatie als het ooit  zover komt.
21.12.2015   (update 29.09.2020)   •   Tekst: AVP   •   Opmaak: IDW   •   Foto: carolynabooth via Pixabay.com